พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานนำในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชลพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยพร้อมเพรียง

 

  • DSC_3337.JPG
  • DSC_3321.JPG
  • DSC_3318.JPG
  • DSC_3335.JPG
  • DSC_3349.JPG
  • DSC_3456.JPG
  • DSC_3460.JPG
  • DSC_3478.JPG
  • DSC_3325.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/07/2018