วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย

 • 47683814_608162086285656_8691371617768439808_o.jpg
 • 47684430_608163122952219_5488266187588501504_o.jpg
 • 48039949_608162676285597_3455478498766880768_o.jpg
 • 48046321_608162812952250_9091604622056882176_o.jpg
 • 48056278_608162212952310_1178902934306422784_o.jpg
 • 48059138_608161926285672_3958908554882056192_o.jpg
 • 48083190_608162022952329_8804935389207855104_o.jpg
 • 48197864_608162859618912_2358318576038838272_o.jpg
 • 48216423_608162456285619_3104373529433341952_o.jpg
 • 48241602_608163192952212_3644065075305644032_o.jpg
 • 48268901_608161789619019_4165832094859132928_o.jpg
 • 48268932_608163156285549_4195020572343664640_o.jpg
 • 48333204_608162959618902_5631901614932492288_o.jpg
 • 48366549_608161706285694_1646849757328441344_o.jpg
 • 48371154_608162336285631_407094154414260224_o.jpg
 • 48378860_608161689619029_3008466982728105984_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018