วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือความร่วมมือแนวทางพัฒนาตลาดสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ร่วมให้คำแนะนำแนวทาง มีเป้าหมายการพัฒนาไปถึง เกษตรแปลงใหญ่ รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ใช้ตลาดนำการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร หารือความร่วมมือแนวทางพัฒนาตลาดสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
***********************************
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือความร่วมมือแนวทางพัฒนาตลาดสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ร่วมให้คำแนะนำแนวทาง มีเป้าหมายการพัฒนาไปถึง เกษตรแปลงใหญ่ รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ใช้ตลาดนำการเกษตร
นอกจากนี้ ยังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ยังแนะนำการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่าน ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง (24shopping) ที่ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ SMEs ด้วยการเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ นำสินค้ามาจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ แคตตาล็อก มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งยังได้วางแผนงานเพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาการจัดส่ง ในรูปแบบของ Store Hub คือ การให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำสินค้ามาเก็บไว้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพักสินค้าชั่วคราวก่อนที่รถขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลางของเซเว่นแคตตาล็อกจะมารับเพื่อไปส่งต่ออีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ยังพัฒนาการสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร, พัฒนาระบบคอลเซ็นเตอร์ ให้สามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าผ่านหลายช่องทาง ,พัฒนาสินค้านวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด
ซึ่งตรงกับนโยบาย ใช้ตลาดนำการเกษตร ที่ต้องให้เกษตรกรเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ

  • 78156726_835208166914379_8061552279133618176_o.jpg
  • 78656733_835208523581010_19968303686483968_o.jpg
  • 78762792_835208646914331_9054081206483681280_o.jpg
  • 79006368_835209220247607_4254227435253399552_o.jpg
  • 79486686_835208040247725_7822540183789633536_o.jpg
  • 79669386_835208403581022_1681089116353069056_o.jpg
  • 79672320_835208300247699_1647403494577012736_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/12/2019