วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วม
พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  • 128400590_665411930795036_8559810412300449850_o.jpg
  • 128626291_665412087461687_3117633086752346581_o.jpg
  • 128950112_665412244128338_3360709463821169863_o.jpg
  • 129247487_665412524128310_8855616014643187994_o.jpg
  • 129295858_665411874128375_7584818708794424873_o.jpg
  • 129629876_665412017461694_784003859436294814_o.jpg
  • 130270045_665412054128357_2625027311836950100_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X