นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงนโยบาย \"โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่\" โดยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 14 จ. ชลบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ. ระยอง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการเกษตรให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการ สู่การพัฒนาเป็น YSF ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

เริ่มแล้ว "โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 1
 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงนโยบาย "โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่" โดยความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 14 จ. ชลบุรี กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ. ระยอง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการเกษตรให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการ สู่การพัฒนาเป็น YSF ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ. ชลบุรี

  • 67367749_1265484083629551_8693851720863711232_n.jpg
  • 67421319_1265484063629553_6481716239394668544_n.jpg
  • 67471758_1265484030296223_4458689636847321088_n.jpg
  • 67530241_1265484006962892_8671892682655662080_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019