นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาแอปพลิชั่น DOAE Farmbook ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอำเภอนครชัยศรี ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ณ วัดลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โดยภาคเช้าทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้การแนะนำการใช้ Smart Phone ขั้นพื้นฐาน ต่อด้วยการใช้งานแอปพลิเคชั่น Doae Farmbookและ Doae Smart Check ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งได้ลงแปลงปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อทำการทดสอบการแจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากและให้ความเห็นว่าเป็นประโยชน์ สะดวกในการแจ้งปลูก การติดตามสิทธิ์ของภาครัฐ แต่ยังพบปัญหาในการใช้งานจากอุปกรณ์ Smart Phone ที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับข้อแนะนำจากเกษตรกน และผลจากการทดสอบไปแก้ไขและปรับปรุงแอปพลิเคชั่นต่อไป

 • 11563.jpg
 • 11600.jpg
 • 11602.jpg
 • 11611.jpg
 • 11624.jpg
 • 11625.jpg
 • 11655.jpg
 • 92013.jpg
 • 92015.jpg
 • 20171201_094850.jpg
 • 20171201_094917.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/12/2017