วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดเลย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

  • 81631359_861516654283530_8708696223055347712_o.jpg
  • 81778360_861516737616855_792210703476850688_o.jpg
  • 82034641_861516554283540_8706130658700820480_o.jpg
  • 82044927_861516700950192_4923899753952968704_o.jpg
  • 82064951_861516560950206_4644954156497371136_o.jpg
  • 82494427_861516790950183_4466615187243270144_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020