นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้วยกันทั้งประเทศ “เกษตรกรอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั่น” ในโอกาสครบ 3 ปี เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เกษตรคือประเทศไทย ก้าวไกลไปด้วยกันทั้งประเทศ “เกษตรกรอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่นั่น” ในโอกาสครบ 3 ปี เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล และต้อนรับน้องใหม่ เว็บไซต์เกษตรโว้ย (voice) พร้อมปล่อยรถที่จะออกเดินทางไปทำข่าวเกษตรทั่วประเทศ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากพี่น้องเกษตรเกษตรกรในพื้นที่มาเผยแพร่ให้รับรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และส่วนที่เป็นปัญหาของเกษตรกร เพื่อให้สังคมไทยตระหนักรับรู้ว่า เกษตรคือประเทศไทย ตามชื่อโครงการนี้

  • IMG_1304.jpg
  • IMG_1317.jpg
  • IMG_1350.jpg
  • IMG_1373.jpg
  • IMG_1377.jpg
  • IMG_1408.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/06/2018