วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาดูงานและติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาดูงานและติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีสถานการณ์การผลิตพืชที่สำคัญจาก 13 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปลูกในเขตชลประทาน 6,244,382 ไร่ นอกเขตชลประทาน 8,516,557 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 14,760,939 ไร่

  • 67162455_1258315157679777_8468813370336739328_n.jpg
  • 67212920_1258315067679786_6641264168383021056_n.jpg
  • 67263325_1258315277679765_8497212273918476288_n.jpg
  • 67280649_1258315011013125_554740561521672192_n.jpg
  • 67378311_1258314981013128_4220709368741494784_n.jpg
  • 67401818_1258315351013091_2488337178938048512_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019