ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับยุวเกษตรกรจากไต้หวัน ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับยุวเกษตรกรจากไต้หวัน ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน จำนวน 2 คน ซึ่งมาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร วิถีชีวิตในชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

  • DSC_3497.JPG
  • DSC_3491.JPG
  • DSC_3503.JPG
  • DSC_3505.JPG
  • DSC_3517.JPG
  • DSC_3506.JPG
  • DSC_3507.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/08/2018

 X