เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 9 เมษายน 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้เกษตรกรทดลองใช้บัตรเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์และระบบแจ้งปลูกพืชซึ่งเป็นเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกสำหรับเกษตรกรในการแจ้งขึ้น/ปรุบปรุงทะเบียนเกษตรกร หรือแม้แต่การรับสวัสดิการของรัฐ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐในด้านการบริหารจัดการภาคการเกษตร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว ณ วัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.ลานตากฟ้า จ.นครปฐม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/04/2017