นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GPA และตลาดเกษตรกร ณ มาร์เก็ตวิลเลท หัวหิน

  วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GPA และตลาดเกษตรกร ณ มาร์เก็ตวิลเลท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0003.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0004.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0005.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0007.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0011.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0014.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0018.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0019.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0020.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0021.jpg
 • 25610628_๑๘๐๖๒๘_0023.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/06/2018