วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการไตรภาคีข้าวอย่างยั่งยืน โดยมี 3 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมหารือ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนในกลุ่มพืชข้าว ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การหาวิธีการทำนาที่เหมาะสม การสนับสนุนความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนพัฒนาแหล่งโรงสีให้มีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิต ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • 49339053_623967678038430_1453553925243273216_o.jpg
 • 49393483_623967761371755_448189367870029824_o.jpg
 • 49442090_623967641371767_6759261711871508480_o.jpg
 • 49504418_623967778038420_4220598541405388800_o.jpg
 • 49577989_623967554705109_4586607923429376000_o.jpg
 • 49584280_623967408038457_6342007434361438208_o.jpg
 • 49749255_623967878038410_4734935215997190144_o.jpg
 • 49829635_623967174705147_7414893838315028480_o.jpg
 • 49896648_623967424705122_1118569557309521920_o.jpg
 • 49898669_623967298038468_4665583794953125888_o.jpg
 • 49899626_623967184705146_5190675802093518848_o.jpg
 • 49946596_623967438038454_5192294682641563648_o.jpg
 • 49947510_623967261371805_1204993911441850368_o.jpg
 • 49947537_623967314705133_3212033309978656768_o.jpg
 • 50008800_623967524705112_8806451370929422336_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019