วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในช่วงโควิด-19 และแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ

Update Date : บันทึกเมื่อ : 10/06/2020