นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance

วันที่ 21 กรกฎาคม เวลา 09.00น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ Future DOAE จำนวน 60 คน มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2561

  • IMG_0618.JPG
  • IMG_0668.JPG
  • IMG_0670.JPG
  • IMG_0605.JPG
  • IMG_0607.JPG
  • IMG_0674.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/08/2018