วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือความคืบหน้าการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมันและพัฒนาตามทันยุคสมัย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือความคืบหน้าการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมันและพัฒนาตามทันยุคสมัย

  • 67097657_1262724803905479_5489717542937165824_n.jpg
  • 67206541_1262724773905482_7020434167720574976_n.jpg
  • 67401734_1262724840572142_8660370951847804928_n.jpg
  • 67527120_1262724870572139_3116764991118639104_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019