วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน “วันดินโลก” 5 - 8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 • 78414004_833309103770952_6487925323290640384_o.jpg
 • 78460550_833492813752581_60808847056437248_o.jpg
 • 78572751_833309993770863_3716710813575151616_o.jpg
 • 78645622_833309617104234_4360848490843078656_o.jpg
 • 78661808_833492910419238_8462050433228079104_o.jpg
 • 78680410_833492917085904_8196544342492446720_o.jpg
 • 78687674_833492850419244_2276172133887377408_o.jpg
 • 78873991_833492830419246_4072299153240096768_o.jpg
 • 79121920_833309280437601_5394742428609544192_o.jpg
 • 79197384_833310037104192_8816880049740316672_o.jpg
 • 79450190_833310140437515_652560829689888768_o.jpg
 • 79743032_833309133770949_6117987244486688768_o.jpg
 • 79971282_833309493770913_8474905485093371904_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/12/2019