นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

               วันที่  7-8  มิถุนายน  2560  ที่ผ่านมา  นายรัตนะ  สวามีชัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคใต้ตอนล่าง  เขตที่  5  จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง โดยมีการประชุมหารือรับฟัง    แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และลงพื้นที่ติดตามงานจุดที่  2  งานเกษตรทฤษฎีใหม่  พื้นที่ติดตามงานจุดที่  3  ตามนโยบายของกรม ฯ ณ  แปลงใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ตลอดจนเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field  Day)  และบริการการเกษตร  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  ณ  ศูนย์พัฒนาการเกษตรอำเภอเมืองตรัง  พร้อมทั้งเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ทั้งนี้โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นายไพศาล  สังข์มงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  5  นายไชยยุทธิ์  ทุนฤทธิแก้ว  เกษตรจังหวัดตรัง  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

 • DSC_3292.JPG
 • DSC_3295.JPG
 • DSC_3312.JPG
 • DSC_3335.JPG
 • DSC_3337.JPG
 • DSC_3368.JPG
 • DSC_3393.JPG
 • DSC_3423.JPG
 • DSC_3441.JPG
 • DSC_3451.JPG
 • DSC_3547.JPG
 • DSC_3557.JPG
 • DSC_3596.JPG
 • DSC_3598.JPG
 • DSC_3607.JPG
 • DSC_3708.JPG
 • DSC_3731.JPG
 • DSC_3748.JPG
 • DSC_3974.JPG
 • DSC_3985.JPG
 • DSC_4003.JPG
 • DSC_3847.JPG
 • DSC_3896.JPG
 • DSC_3915.JPG
 • DSC_4113.JPG
 • DSC_4116.JPG
 • DSC_4121.JPG
 • DSC_4168.JPG
 • DSC_4175.JPG
 • DSC_4197 - สำเนา.JPG
 • DSC_4227.JPG
 • DSC_4254.JPG
 • DSC_4329.JPG
 • DSC_4338.JPG
 • DSC_4346.JPG
 • DSC_4302.JPG
 • DSC_4306.JPG
 • DSC_4324.JPG
 • DSC_4329.JPG
 • DSC_4334.JPG
 • DSC_4298.JPG
 • DSC_4338.JPG
 • DSC_4347.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/06/2017