วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพิจารณาอนุญาตการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และเห็นชอบการนำกฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้คุ้มครองที่ดิน ส.ป.ก.

  • 61824465_1225805820930711_6808643742602362880_n.jpg
  • 61921912_1225805804264046_3285979147733565440_n.jpg
  • 61990492_1225805854264041_8550952317770268672_n.jpg
  • 62264716_1225805780930715_7558109535685050368_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019

 X