วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อทบทวนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2563 และกำหนดทิศทางและวางแผน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2563 พร้อมมอบนโยบายและพบปะเครือข่าย ysf ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ ผู้แทน Young Smart Farmer เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับเขตและส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

  • 73390607_812262859208910_2967182124991381504_o.jpg
  • 71532201_812208675880995_8947931867152121856_o.jpg
  • 75435840_812209639214232_4655474532860035072_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/11/2019