นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วลิสง ตำบลนาเลียง อ.นาแก แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต...สร้างเครือข่ายช่องทางการตลาด

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่กลุ่มปลูกถั่วลิสงตำบลนาเลียง ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว โดยมีนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะร่วมให้การแนะนำ พร้อมให้ข้อมูลของการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และร่วมจัดทำข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ พร้อมกับเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการ จะเห็นได้ว่าพืชไร่ พืชผัก ดังกล่าว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าข้าวนาปรังเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชไร่ พืชผัก ใช้น้ำน้อย ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา จะมีผู้รับซื้อ ทั้งนี้สามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน สิ่งที่สำคัญคือเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันและมีการบริหารจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตที่มีความหลากหลายที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรมากยิ่งขึ้น
นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งหลังฤดูทำนา ในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฝรั่ง มะเขือเทศ และพืชไร่ต่างๆ ซึ่งนับว่ามีความหลากหลายและเกษตรกรมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังมาเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตสูง มีรายได้ที่ดีกว่า ที่สำคัญใช้น้ำในปริมาณน้อย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เสริมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

 
 • 49265736_625804634521401_7842492974054244352_o.jpg
 • 49346203_625804734521391_39291284241776640_o.jpg
 • 49375994_625803734521491_6588922681846923264_o.jpg
 • 49551484_625803814521483_8935440465872814080_o.jpg
 • 49597683_625803804521484_2183873265221500928_o.jpg
 • 49660021_625804201188111_7044361915857895424_o.jpg
 • 49686438_625804764521388_7712990201022251008_o.jpg
 • 49696338_625804021188129_2435150648996528128_o.jpg
 • 49726505_625804397854758_545161405767090176_o.jpg
 • 49761404_625803897854808_4094163105167179776_o.jpg
 • 49798898_625804851188046_8790589107517521920_o.jpg
 • 49805564_625804441188087_8351975949054509056_o.jpg
 • 49811644_625804217854776_5058712777305096192_o.jpg
 • 49819285_625804644521400_5477721621970026496_o.jpg
 • 49895535_625804051188126_5889212770628403200_o.jpg
 • 49898306_625803884521476_5858443397286592512_o.jpg
 • 50115455_625803724521492_1958283058641633280_o.jpg
 • 50496084_625804844521380_3709376736010436608_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019