วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 14.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมพิจารณาความเสี่ยงและพิจารณาหนทางป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการทำงาน และเป็นไปอย่างราบลื่น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

 • 50285500_632043870564144_2080916980671447040_o.jpg
 • 50288934_632043797230818_2887962033037246464_o.jpg
 • 50414405_632043880564143_3596949206759112704_o.jpg
 • 50469976_632043593897505_1541301232381984768_o.jpg
 • 50493381_632043677230830_1859600081867505664_o.jpg
 • 50574075_632043767230821_8072492926636130304_o.jpg
 • 50721777_632043573897507_2837781821289136128_o.jpg
 • 50829482_632043577230840_9038776361107324928_o.jpg
 • 50920352_632043667230831_7974053457327816704_o.jpg
 • 50940430_632043693897495_8582936071640186880_o.jpg
 • 51062806_632043757230822_7275858230750740480_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/01/2019