นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการผลิตปุ๋ยหมัก ชุมชนที่ 8 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  • IMG_0535.JPG
  • IMG_0542.JPG
  • IMG_0546.JPG
  • IMG_0590.JPG
  • IMG_0584.JPG
  • IMG_0623.JPG
  • IMG_0624.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/07/2017