วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาขับเคลื่อนงานเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ผ่านการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาขับเคลื่อนงานเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ผ่านการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

  • 78668094_841811452920717_334833511502446592_o.jpg
  • 79319758_841810886254107_3040796421335810048_o.jpg
  • 79807752_841810499587479_4905491176229961728_o.jpg
  • 79913045_841810802920782_1211130934376529920_o.jpg
  • 79940794_841810602920802_2254483558359891968_o.jpg
  • 80187058_841810939587435_4536370769004855296_o.jpg
  • 80693856_841810392920823_7429628900444995584_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/12/2019