วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ จังหวัดยโสธร รองรับการเป็นมหานครแห่งเกษตรอินทรีย์ และแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สำหรับประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร /หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดยโสธรได้รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างยาวนานต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ สามารถผลิตได้มากที่สุดในประเทศ ปัจจุบัน จังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร 2559-2562 ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อทำให้ยโสธรเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ผู้แทนประชาชน/เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร อาทิ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีไฟตูมกา ประเพณีมาลัยข้าวตอก /ร่วมชมกิจกรรมข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบอินทรีย์ โดยงดใช้สารเคมี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรส

ข่าว/สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ภาพ/ทีมงานช่างภาพกระทรวงเกษตรและทีมงานช่างภาพกรมส่งเสริมการเกษตร

 • 51112625_2349731481928127_3414591479555817472_o.jpg
 • 51165013_2349732115261397_2789141544295202816_o.jpg
 • 51198178_2349731488594793_2772251989130608640_o.jpg
 • 51246642_2349732565261352_1336560098431991808_o.jpg
 • 51289010_2349732128594729_4596831904098942976_o.jpg
 • 51295966_2349731868594755_1285294050231975936_o.jpg
 • 51319976_2349732231928052_1488107091758415872_o.jpg
 • 51359111_2349732751928000_9181125016249434112_o.jpg
 • 51362389_2349732428594699_3209735030028894208_o.jpg
 • 51368863_2349732205261388_4742642350126268416_o.jpg
 • 51373574_2349732725261336_7745115628683395072_o.jpg
 • 51375040_2349731991928076_2923288654442921984_o.jpg
 • 51402315_2349731451928130_1570597479185907712_o.jpg
 • 51434253_2349732815261327_2310714773437677568_o.jpg
 • 51436148_2349731715261437_732329835644321792_o.jpg
 • 51482183_2349732778594664_4063414777165119488_o.jpg
 • 51502891_2349731918594750_3821879478729048064_o.jpg
 • 51525839_2349732325261376_7487098938709770240_o.jpg
 • 51570583_2349732451928030_4661084851070304256_o.jpg
 • 51654165_2349731608594781_683238544134635520_o.jpg
 • 51762281_2349731751928100_5334529933467189248_o.jpg
 • 51762761_2349731461928129_8054115199663210496_o.jpg
 • 51861625_2349731928594749_430926361004081152_o.jpg
 • 51865947_2349731841928091_5473728758378659840_o.jpg
 • 51931602_2349732621928013_3414573264599515136_o.jpg
 • 51949017_2349732311928044_1416726079623659520_o.jpg
 • 51984860_2349731605261448_3230800599075258368_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019