วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้แนวทางแก่ Young Smart Famer ระดับเขตภาคเหนือ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Faemer) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครื่อข่ายการผลิตและการตลาดของเครือซ่าย Young Smart Famer ระดับเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19 -21ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเซียงใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้แนวทางแก่ Young Smart Famer ระดับเขตภาคเหนือ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Faemer) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครื่อข่ายการผลิตและการตลาดของเครือซ่าย Young Smart Famer ระดับเขตภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 19 -21ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเซียงใหม่

  • 79687980_844350319333497_2414275304051703808_o.jpg
  • 79841483_844350129333516_4502294232190418944_o.jpg
  • 79927239_844350926000103_3817459588014276608_o.jpg
  • 80009914_844350292666833_1795454418884231168_o.jpg
  • 80188193_844350689333460_6795013122722627584_o.jpg
  • 80223721_844350149333514_3155181566615879680_o.jpg
  • 80465133_844350472666815_3894028783203647488_o.jpg
  • 80499375_844350999333429_1966848005113905152_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2019