วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือและดูงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เพื่อดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับคณะผู้แทนของเยอรมนี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเยอรมัน ในการนี้ฝ่ายเยอรมันได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางเยี่ยมชมการพัฒนาการเกษตร ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

 • 44193130_578779932557205_1846752559079882752_o.jpg
 • 44213217_578780049223860_4760056574200774656_o.jpg
 • 44224937_578780205890511_7992639198156816384_o.jpg
 • 44249048_578780105890521_3111949138778914816_o.jpg
 • 44252393_578780579223807_6137357117494919168_o.jpg
 • 44257031_578780525890479_9080380472353095680_o.jpg
 • 44290442_578780275890504_8169997415923843072_o.jpg
 • 44329402_578780329223832_4492427257792430080_o.jpg
 • 44348371_578779712557227_7143649366329262080_o.jpg
 • 44398051_578780409223824_1269036108662964224_o.jpg
 • 44432409_578779805890551_7214815161947783168_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018