วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชที่เป็นยาเสพติด และสมุนไพรไทย ณ อาคารรัฐสภา เพื่อชี้แจงข้อกำหนดในกรณีที่มีวิสาหกิจชุมชนยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตกัญชา ว่าจำเป็นต้องมีสัญญากับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เนื่องจากขัดต่อประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชที่เป็นยาเสพติด และสมุนไพรไทย ณ อาคารรัฐสภา เพื่อชี้แจงข้อกำหนดในกรณีที่มีวิสาหกิจชุมชนยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตกัญชา ว่าจำเป็นต้องมีสัญญากับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชาโดยเฉพาะ เนื่องจากขัดต่อประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2560

โดยขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ผลิต (ปลูก) กัญชาทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ
1.วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรไทย เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชนลานนา ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

  • 79721362_843690272732835_8115324874542546944_o.jpg
  • 79780198_843690162732846_3974578592737656832_o.jpg
  • 79944628_843689696066226_2831880609238876160_o.jpg
  • 81114894_843689972732865_3691700948427603968_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2019