นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่การจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการลงพื้นที่การจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง  เมื่อ 15 ก.พ. 61  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ทุเรียน) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่ จ.ปราจีนบุรี  ปรับตัวใช้ตลาดนำการผลิต     สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ใช้ตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยอย่างเหมาะสมทำให้เพิ่มมูลค่า รวมทั้งสามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สวนผลไม้ของ          จ.ปราจีนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับการจัดงานวันดอกทุเรียนบานสะพรั่ง เป็นการชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมผสมเกสรทุเรียน ปีที่ผ่านมามีคนมาร่วมและมัดจำ ซื้อทุเรียนเป็นต้นๆ กว่า 50 ต้น         โดยผู้ที่สนใจจะต้องมัดจำไว้ ต้นละ 2,000 บาท และเกษตรกรจะรายงานผลการดูแลต้นทุเรียน ที่มาจองไว้ ทางระบบไลน์ ทำให้ติดตามการเติบโตได้ทุกระยะ จนถึงวันเก็บเกี่ยว (ประมาณ 120 วัน) โดยจะจำหน่ายตามราคาจริงของทุเรียนขณะนั้น

  • DSC_5319.jpg
  • DSC_5355.JPG
  • DSC_5348.JPG
  • DSC_5378.jpg
  • DSC_5402.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/03/2018