นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันยุวเกษตรกรโลก ‪ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562‬ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรไทยก้าวตามรอยเท้าพ่อ (Thai 4H ; Following in the footsteps of the king)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก

ยุวเกษตรกรไทยครึกครื้น ร่วมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมทั่วโลก ดูงานเกษตรผ่านฐานเรียนรู้ เกษตรจัดให้ยิ่งใหญ่ที่เขาชะงุ้ม

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันยุวเกษตรกรโลก ‪ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562‬ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรไทยก้าวตามรอยเท้าพ่อ (Thai 4H ; Following in the footsteps of the king)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของประเทศไทยในยุคก้าวสู่ Thailand 4.0 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 1)เกษตรผสมผสาน 2)เกษตรทฤษฎีใหม่ 3)การเลี้ยงไส้เดือน 4)IFYE 5)แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ 6)กิจกรรมรอบศูนย์ฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อให้มีกิจกรรมต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมียุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 6 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คนเข้าร่วมงาน

  • 73180896_1342863232558302_2924541792755908608_n.jpg
  • 73196198_1342863505891608_8544281962976641024_n.jpg
  • 73239917_1342863302558295_5411813257163833344_n.jpg
  • 74234764_1342863389224953_901323991149445120_n.jpg
  • 74393060_1342863309224961_3206809053493723136_n.jpg
  • 74565613_1342863419224950_6321986435721199616_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019