นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ได้ดูพื้นที่ วางแผนเตรียมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ที่สวนลุมพินี ในงานเกษตรไทยก้าวหน้าฯ

1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ประธานคณะกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ได้ดูพื้นที่ วางแผนเตรียมการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร ที่สวนลุมพินี ในงานเกษตรไทยก้าวหน้าฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  • S__6012973.jpg
  • S__6012974.jpg
  • S__6012975.jpg
  • S__6012976.jpg
  • S__6012977.jpg
  • S__6012978.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/08/2017