นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมซ้อมใหญ่ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมซ้อมใหญ่ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561
ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 

 • IMG_2787.jpg
 • IMG_2803.jpg
 • IMG_2808.jpg
 • IMG_2817.jpg
 • IMG_2827.jpg
 • IMG_2839.jpg
 • IMG_2773.jpg
 • IMG_2867.jpg
 • IMG_3067.jpg
 • IMG_2755.jpg
 • IMG_2877.jpg
 • IMG_2892.jpg
 • IMG_2902.jpg
 • IMG_2903.jpg
 • IMG_2923.jpg
 • IMG_2961.jpg
 • IMG_3033.jpg
 • IMG_2987.jpg
 • IMG_3078.jpg
 • IMG_3092.jpg
 • IMG_3121.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/05/2018