วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ดูงานจังหวัดสมุทรสงครามของนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง ต.บ้านปรก อ.เมือง ซึ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาตั้งแต่ปี 2546

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ดูงานจังหวัดสมุทรสงครามของนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง ต.บ้านปรก อ.เมือง ซึ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาตั้งแต่ปี 2546 และได้รับรางวัลหมู่บ้านชนบทยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กรยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ต่อมาเดินทางไปยังจุดดูงานที่ 2 ณ หมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านคลองวัว ม.5 ต. เหมืองใหม่ อ. อัมพวา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจร

  • 127664550_663093304360232_5345350123882069087_o.jpg
  • 127865422_663100054359557_1091457681163635081_o.jpg
  • 128102438_663092891026940_9208757458354788686_o.jpg
  • 128208319_663093587693537_274726216268170694_o.jpg
  • 128602830_663088671027362_294510732764510324_o.jpg
  • 128616226_663094601026769_3587043588664299289_o.jpg
  • 128979622_663101034359459_2469159941334301206_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020