นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

เกษตรฯ วางแผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2562

นางดาเรศร์ กิตติโยภาศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ อพ.สธ.-กสก.เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้มีการจัดทำเอกสาร"ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพรรณ รักษ์ไว้เพื่อไทยทั้งชาติ"โดยจัดทำเป็น e-Book ลงใน Website อพ.สธ.-กสก.
http://www.royalagro.doae.go.th/pgcp/ เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป

  • 52602886_1160416677469626_3955188468958625792_n.jpg
  • 52650501_1160416817469612_6099587256698273792_n.jpg
  • 52720476_1160416870802940_1842240652985761792_n.jpg
  • 52739773_1160416624136298_8435647864805261312_n.jpg
  • 52932966_1160416997469594_2976780019688275968_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019