วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกองขยายพันธุ์พืชสัญจร ครั้งที่ 4/2561 รับฟังรายงานสถานการณ์การดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยเร่งให้แต่ละศูนย์ดำเนินการให้ทันเวลาตามกำหนด ส่วนในเรื่องการพัฒนาแปลงแม่พันธ์ุพืช ให้แต่ละศูนย์ฯตรวจสอบแม่พันธ์ุให้ชัดเจน ทั้งแหล่งที่มา คุณภาพ และให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เน้นความต้องการของเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.

 • 40572557_557732597995272_3069574239817302016_n.jpg
 • 40579274_557732604661938_2057677698611806208_n.jpg
 • 40587493_557732777995254_3690997729137262592_n.jpg
 • 40590245_557732964661902_1862434863362080768_n.jpg
 • 40592120_557732841328581_2518465966497595392_n.jpg
 • 40592208_557732984661900_3279752677809979392_n.jpg
 • 40606170_557732797995252_3955509728217399296_n.jpg
 • 40632397_557732651328600_795376588295241728_n.jpg
 • 40634332_557732644661934_1506051830193324032_n.jpg
 • 40647537_557732944661904_842124433979080704_n.jpg
 • 40677984_557732694661929_5968055223288070144_n.jpg
 • 40752551_557732701328595_7707287631209431040_n.jpg
 • 40815566_557732854661913_511919058975719424_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018