วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนทุกเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

เกษตรฯ เตรียมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนทุกเหล่าทัพ และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการด่วนให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลช่วยเร่งกันทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ประสบภัยแล้ง และร่วมกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำกับฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด พร้อมกับประกาศให้สถานการณ์ภัยแล้งเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

นอกจากนี้ ยังได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากฝนทิ้งช่วง ได้แก่ การพิจารณาให้เกษตรกรปลอดจากการชำระหนี้กับ ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 3 ปี ให้กรมการข้าวจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าสนับสนุนได้ 10,000 ตัน ให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณากำหนดพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และไม่มีน้ำในการเพาะปลูกให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย การวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยกรมชลประทาน การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย การวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือในการวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยการจัดรถยนต์บรรทุกน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เร่งสำรวจพื้นที่การปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ร่วมกับกรมการข้าว ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงานเร่งกำหนดมาตรการ พร้อมเสนองบประมาณ และรายงานให้กระทรวงเกษตรฯ ทราบภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมสรุปเสนอที่ประชุม ครม.ให้การช่วยเหลือต่อไป

  • 67093623_1260416194136340_5474996937667117056_n.jpg
  • 67113880_1260416107469682_6324784289086963712_n.jpg
  • 67160626_1260415970803029_9072148596299661312_n.jpg
  • 67191049_1260416050803021_9131247530976215040_n.jpg
  • 67244764_1260416024136357_5679790672081584128_n.jpg
  • 67371354_1260416277469665_2211826999737974784_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019