นายประสงค์​ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อ. เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสรุปผลโครงการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว(ระดับอำเภอ)

31 พฤษภาคม 2561 นายประสงค์​ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ในระดับอำเภอ พร้อมลงพื้นที่สวนมะพร้าวใน อ. เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์พบมะพร้าวส่วนมากฟื้นตัวดีขึ้น ไม่พบหนอนหัวดำ พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงานของทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย กุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี และหัวหิน ซึ่งการดำเนินการค่อนข้างเป็นไปด้วยดี โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ภายในเดือนมิถุนายน 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางให้ทุกอำเภอในทุกจังหวัดที่เกษตรกรปลูกมะพร้าว เรียนรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ และผลดีของการใช้ศัตรูทางธรรมชาติแตนเบียนบราคอนในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำไม่ให้ระบาดหรือกลับมาทำลายผลผลิตมะพร้าวได้อีก รวมถึงวางแผนส่งเสริมการผลิตศัตรูทางธรรมชาติของศัตรูมะพร้าวอื่น ๆ เช่น แมลงดำหนาม และด้วงแรด เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพ สามารถป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวได้ด้วยตนเองในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน

  • DSC_1193.JPG
  • DSC_1202.JPG
  • DSC_1230.JPG
  • DSC_1237.JPG
  • DSC_1266.JPG
  • DSC_1253.JPG
  • DSC_1271.JPG
  • DSC_1280.JPG
  • DSC_1285.JPG
  • DSC_1304.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/06/2018