วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี เพื่อร่วมระลึกถึงวันแห่งความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร  ครบรอบ 50 ปี เพื่อร่วมระลึกถึงวันแห่งความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์  การมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กและศิริราชมูลนิธิ การมอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ การมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์กับกรมส่งเสริมการเกษตร  การมอบทุนการศึกษา  และมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

 • 25601021_171023_0003.jpg
 • 25601021_171023_0008.jpg
 • 25601021_171023_0009.jpg
 • 25601021_171023_0001.jpg
 • 25601021_171023_0002.jpg
 • 25601021_171023_0007.jpg
 • 25601021_171023_0011.jpg
 • 25601021_171023_0016.jpg
 • 25601021_171023_0017.jpg
 • 25601021_171023_0019.jpg
 • 25601021_171023_0020.jpg
 • 25601021_171023_0021.jpg
 • 25601021_171023_0023.jpg
 • 25601021_171023_0024.jpg
 • 25601021_171023_0025.jpg
 • 25601021_171023_0026.jpg
 • 25601021_171023_0027.jpg
 • 25601021_171023_0029.jpg
 • 25601021_171023_0030.jpg
 • 25601021_171023_0031.jpg
 • 25601021_171023_0032.jpg
 • 25601021_171023_0033.jpg
 • 25601021_171023_0034.jpg
 • 20171022_171023_0004.jpg
 • 20171022_171023_0005.jpg
 • 20171022_171023_0006.jpg
 • 20171022_171023_0007.jpg
 • 20171022_171023_0008.jpg
 • 20171022_171023_0012.jpg
 • 25601021_171023_0035.jpg
 • 25601021_171023_0039.jpg
 • 25601021_171023_0040.jpg
 • 25601021_171023_0041.jpg
 • 25601021_171023_0042.jpg
 • 25601021_171023_0043.jpg
 • 25601021_171023_0044.jpg
 • 20171022_171023_0001.jpg
 • 20171022_171023_0002.jpg
 • 20171022_171023_0003.jpg
 • 20171022_171023_0020.jpg
 • 20171022_171023_0021.jpg
 • 20171022_171023_0022.jpg
 • 20171022_171023_0023.jpg
 • 20171022_171023_0025.jpg
 • 20171022_171023_0026.jpg
 • IMG_8362.JPG
 • IMG_8556.JPG
 • IMG_8559.JPG
 • IMG_8577.JPG
 • IMG_8595.JPG
 • IMG_8618.JPG
 • IMG_8652.JPG
 • IMG_8698.JPG
 • IMG_8743.JPG
 • IMG_8762.JPG
 • IMG_8823.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/10/2017