วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional workshop : RW) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต เป็นเวทีให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ และหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และนำเสนอผลงานของแต่ละหน่วยงาน โดยมีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน

  • 68938560_1283417945169498_8638597971623018496_n.jpg
  • 69105326_1283417915169501_468834352243933184_n.jpg
  • 69220771_1283417731836186_6586643639055679488_n.jpg
  • 69260327_1283417695169523_7403093243870576640_n.jpg
  • 69274552_1283417848502841_8896100012845432832_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019