วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1

  • 46255416_593027767799088_4670108255236653056_o-1.jpg
  • 46291505_593025987799266_5978530949170724864_o.jpg
  • 46292825_593027881132410_9133588545850572800_o.jpg
  • 46351782_593026001132598_3844455111032045568_o.jpg
  • 46399933_593027484465783_2290386044685647872_o.jpg
  • 46401750_593027794465752_2166473802949591040_o.jpg
  • 46437293_593027784465753_8109049536481067008_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018