วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

  • 73010017_1334079256770033_6371171417647480832_n.jpg
  • 73199897_1334079186770040_3718332399952592896_n.jpg
  • 74880677_1334079273436698_2375601528732909568_n.jpg
  • 74936919_1334079206770038_9048581500861153280_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019