พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก. ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการเปิดงานรวมพลคนแปลงใหญ่และ ศพก. ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน และมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 2000 คน ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่น ศพก นำเสนอ ศพก.มะพร้าว ของจ.ชลบุรี แปลงใหญ่ หลากหลายสินค้าจากทั่วประเทศ เช่น แปลงใหญ่ผึ้ง จ.อุตรดิตถ์ แปลงใหญ่กระชายดำ จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งการแสดงผลงานเด่นของเกษตรกรจากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ เช่น กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหอยทาก จากจังหวัดนครนายก เป็นต้น

 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0001.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0002.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0003.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0004.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0005.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0006.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0007.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0008.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0009.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0010.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0011.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0012.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0013.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0014.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0015.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0016.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0017.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0018.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0019.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0020.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0021.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0022.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0023.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0024.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0025.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0026.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0027.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0028.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0029.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0030.jpg
 • 25600922_๑๗๑๐๐๒_0031.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/10/2017