วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรดีเด่น จำนวน 15 ราย

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

ในการนี้ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้าและรับโล่เกียรติคุณในนามกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร จำนวน 15 รายด้วย

  • 68317763_1274924236018869_4818423410226888704_n.jpg
  • 68649478_1274924356018857_4188995020990185472_n.jpg
  • 68853836_1274924399352186_5432635537787715584_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019

 X