วันที่ 9 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

  • 56485529_1186089044902389_1974584430919942144_n.jpg
  • 56531087_1186088961569064_1883987790937456640_n.jpg
  • 56542022_1186088994902394_8283899763930169344_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019