นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือ ตลาดเกษตรกรถาวร จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรที่มีอยู่เดิม และสร้างโอกาสให้เกษตรกรให้ฝึกการขายอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การขายจริง พบปะผู้บริโภคโดยตรง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิต ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค จนถึงการตั้งราคาขายที่เหมาะสม

เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร จ.กระบี่ 1 ใน 7 แห่งของประเทศ

******************************
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือ ตลาดเกษตรกรถาวร จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรที่มีอยู่เดิม และสร้างโอกาสให้เกษตรกรให้ฝึกการขายอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การขายจริง พบปะผู้บริโภคโดยตรง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิต ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค จนถึงการตั้งราคาขายที่เหมาะสม ให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคนิคการตลาดด้วยตัวเองและกลับไปพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตอบโจทย์ ผู้บริโภคและสามารถทำให้ขายได้ รวมถึงการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด โดยเกษตรกรเอง ที่สามารถเรียนรู้การบริหารตลาดอย่างเป็นระบบ ทั้งการดูแล การควบคุมมาตรฐาน โดยระบบกลุ่ม กันเอง

สำหรับ ตลาดเกษตรกรถาวร จ.กระบี่ ตั้งอยู่ บริเวณ อ.เมือง จ.กระบี่ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ. กระบี่ เปิดขายสินค้า จากเกษตรกรตัวจริง ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.
โดยมีคอนเซป "ตลาดเกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย"

  • 66881557_1259963310848295_948526940157902848_n.jpg
  • 67283275_1259963104181649_6324391299579379712_n.jpg
  • 67580081_1259963244181635_7537087341513408512_n.jpg
  • 67687596_1259963484181611_3113183740013051904_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019