กรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังการชี้แจงนโยบาย รมต.เกษตรฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ

 กรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังการชี้แจงนโยบาย รมต.เกษตรฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  นายสมชาย. ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม ว่าที่ ร.ต.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์  และ นางดาเรศร์. กิตติโยภาส  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร. ร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบาย จากนาย กฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำถึงการทำงานให้เจ้าหน้าที่เกษตรปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่วม เสนอทางเลือกการปลูกพืชแซมในสวนยาง ให้ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาชาวสวนยางในระยะยาว 

 • A47B8A9E-1DC4-471F-B67F-FD1BACA39303.jpeg
 • 7269796B-761A-4F4B-8595-516FC08C43CC.jpeg
 • E9A8DB2D-8347-46A1-8852-365365423FDD.jpeg
 • IMG_6274.JPG
 • IMG_6306.JPG
 • IMG_6267.JPG
 • IMG_6314.JPG
 • IMG_6322.JPG
 • DSC_6548.JPG
 • DSC_6566.JPG
 • DSC_6614.JPG
 • DSC_6586.JPG
 • DSC_6603.JPG
 • DSC_6637.JPG
 • DSC_6681.JPG
 • DSC_6637.JPG
 • DSC_6681.JPG
 • DSC_6695.JPG
 • DSC_6700.JPG
 • DSC_6724.JPG
 • DSC_6727.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/02/2018