วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • 78905956_837827216652474_5349762494543953920_o.jpg
  • 79140395_837827293319133_6345451229333684224_o.jpg
  • 79322299_837827766652419_4923306258192138240_o.jpg
  • 79418228_837826996652496_90740036055597056_o.jpg
  • 79440399_837826956652500_8042736302287749120_o.jpg
  • 79685466_837827143319148_8752460226109636608_o.jpg
  • 79723427_837827599985769_2132007970299445248_o.jpg
  • 79855196_837827106652485_8261657086081892352_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/12/2019