วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ดูแปลงผักตัวอย่างในโครงการแปลงใหญ่ผัก ตำบลหนองยาว และโรงเพาะเห็ดฟางของวิสาหกิจชุมชนเห็ดฟาง

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ดูแปลงผักตัวอย่างในโครงการแปลงใหญ่ผัก ตำบลหนองยาว และโรงเพาะเห็ดฟางของวิสาหกิจชุมชนเห็ดฟาง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้

หลังจากนั้นเดินทางมายังสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อและจัดส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และมะม่วงเขียวเสวยของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้

 • IMG_6804.JPG
 • IMG_6811.JPG
 • IMG_6866.JPG
 • IMG_6882.JPG
 • IMG_6793.JPG
 • IMG_6798.JPG
 • IMG_6808.JPG
 • IMG_6911.JPG
 • IMG_6923.JPG
 • IMG_6949.JPG
 • IMG_6927.JPG
 • IMG_6931.JPG
 • IMG_6934.JPG
 • IMG_6997.JPG
 • IMG_7013.JPG
 • IMG_7020.JPG
 • IMG_7048.JPG
 • IMG_7064.JPG
 • IMG_7085.JPG
 • IMG_7134.JPG
 • IMG_7145.JPG
 • IMG_7157.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/02/2018