วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดทำยูสเคสกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ผลงานที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำยูสเคสกับหน่วยงานอื่นๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอยูสเคส เรื่อง\"การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร\"

กรมส่งเสริมการเกษตรใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 สิงหาคม 2562
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานจัดทำยูสเคสกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ผลงานที่มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำยูสเคสกับหน่วยงานอื่นๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอยูสเคส เรื่อง"การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร"

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยในส่วนที่ทำไปแล้วได้ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์ภูมิอากาศที่เป็นลักษณะสภาพอากาศปิดสำหรับการเตือนและห้ามการเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งหากมีการเผาจะทำให้มลพิษจากควันก่อตัวอยู่ในบริเวณนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตัวเกษตรกรเอง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะกำหนดเป็นพื้นที่ห้ามเผา หากอากาศอยู่ในสภาพที่เปิดและปิดปะปนกันอยู่ก็จะแจ้งเตือนเป็นพื้นที่ไม่ควรเผา และถ้าหากเป็นพื้นที่เปิดกว้างไม่มีสภาพอากาศปิดเกษตรกรก็สามารถเผาได้ตามปกติ ซึ่งในขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการใช้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามาเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรว่าช่วงไหนฝนแล้ง พื้นที่ไหนฝนแล้งและมีปริมาณฝนเฉลี่ยเท่าไหร่ เกษตรกรจะสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้เตรียมตัวเพาะปลูกรวมถึงการเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น พืชใช้น้ำน้อยควรเลือกปลูกพืชอายุสั้น ส่วนพื้นที่น้ำเยอะก็สามารถปลูกพืชใช้น้ำเยอะได้ตามความเหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตรจะใช้ข้อมูลในส่วนนี้เผยแพร่ให้กับเกษตรกรให้รับทราบ ตลอดจนแนะนำเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าน้ำฝนจะน้อยในช่วงปลายปีนี้ต้องเตรียมการเก็บกักน้ำไว้ใช้จนถึงฤดูฝนในปีถัดไป ซึ่งในระยะถัดไปเป็นการพยากรณ์เรื่องของโรคและแมลงจากสภาพภูมิอากาศ เช่น สภาพอากาศในลักษณะไหนเหมาะสมต่อการเกิดโรคและมีแมลงชนิดใดบ้าง เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลในการเตรียมรับมือและเตรียมป้องกันได้ทันท่วงที เป็นต้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

  • 68633823_1281500525361240_795880400843964416_n.jpg
  • 69130622_1281500535361239_4632310344008597504_n.jpg
  • 69156656_1281500595361233_1332222026844209152_n.jpg
  • 69204721_1281500515361241_4544112567814979584_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019