นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานก่อสร้างตลาดเกษตรกร (ถาวร)

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานก่อสร้างตลาดเกษตรกร (ถาวร) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับฟังความก้าวหน้าถึงผลการดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ และกระบี่ การพูดคุยในประเด็นการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งตลาดเกษตรกร พร้อมหาแนวทางในการบริหารจัดการการตลาดเกษตรกรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ตึกเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_0018.JPG
 • DSC_0015.JPG
 • DSC_0016.JPG
 • DSC_0024.JPG
 • DSC_0026.JPG
 • DSC_0029.JPG
 • DSC_0037.JPG
 • DSC_0048.JPG
 • DSC_0019.JPG
 • DSC_0028.JPG
 • DSC_0017.JPG
 • DSC_0023.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/05/2018